© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #28

1    2    3    4      5      6    7    8   
9            10       
11                   
12            13      14   
15        16      17       
18      19          20     
21          22           
23      24      25     
  26    27      28      29       
30              31       

Οριζόντια:

1. Ντεκουπαριστά.
9. Παιονία της η μνήμη.
10. Λογίων για χρειαζούμενα.
11. Συγκοινωνιακή αντίκα.
12. Και με λογικό αρλούμπα.
13. Προκάτ για παραλειπόμενα.
15. Κοινό κατευόδιο.
16. Κατά τούφες.
18. Αλφαβητικά αντίστροφα.
19. Πετιέται κι αλλά δεν πέφτει.
20. Γανωμένη βιτρίνα.
21. Μάτια.
22. Αγκυροβόλιο.
23. Φθόγγοι μετά χίλια κύματα.
25. Αλφαβητικά αντίστροφα.
26. Βλεφαρικοί γαληνοί.
30. Όθεν ακιδωτοί.
31. Μπάστα.

Κάθετα:

1. Κληρονομιά και αυτή.
2. Προϊόν συμπύκνωσης.
3. Τιμής ένεκεν.
4. Ροή.
5. Οελβισζεικός.
6. Τα χορδαίς και οργάνοις.
7. Δοκίμων και πειρασμός.
8. Δίφθογγος.
14. Και θαλάσσια αναφέρονται.
16. Δίγραμμα παραπολιτών.
17. Γενεαλογικός.
19. Νότα.
20. Βαριά βιομηχανία.
24. Οργανωσιακή χρωμοπαγίδα.
26. Δίφθογγος.
27. Αντίστροφο γράμμα.
28. Δύο όμοια.
29. Αλφαβητικά αντίστροφα.