© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #30

1    2    3    4    5      6    7    8    9   
10            11         
  12      13           
14    15        16         
17              18       
19      20          21     
22                   
23      24        25    26   
27      28    29    30      31       
32            33         

Οριζόντια:

1. Μπάρκα τράνζιτ.
10. Πολυφωνικό χαροκόπι.
11. Γνωμικό παρόραμα.
12. Συλλαβικό παραδίπλα του 29 κάθετα.
13. Βαθυκύανος.
14. Σορτιμέντο.
17. Τεντζερέδες χαλκοί για μιλλικαπάκια.
19. Αντίστροφη δίφθογγος.
20. Ξένο όνομα.
21. Γράμμα.
22. Οι του κόγκιτο κογκλαβίου.
23. Αντίστροφη δίφθογγος.
24. Πότε φάντης μπαστούνι.
25. Αριθμητικό.
27. Και ημέρες, μέρες πού ‘ναι.
30. Δόμνα του μπάτη.
32. Κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.
33. Ύβρης και γενική.

Κάθετα:

1. Σφαλιστικές γραπώσεις.
2. Φαιδρύνει την πορτοκαλιά.
3. Καπνιστική εθιμοτυπία.
4. Ποικίλος.
5. Γράμμα.
6. Τροπικό.
7. Πούπετα πόρτες πλάκωσε.
8. Συμπεριφορικοί καλαμιώνες.
9. Αυτοφυές.
13. Κούνια που σε κούναγε.
15. Καθαριστικές φύρες.
16. Κοκκινωπή μολυβιά.
18. Βοσκάρι χίμαιρα.
21. Τσίχλα.
26. Καμιά χαμάδα.
28. Δύο όμοια.
29. Συλλαβικό παραδίπλα του 12 οριζόντια.
31. Αντίστροφο άρθρο.