Αντρέας Μαντάς | Δεύτερη Φάση / Work in Progress #13

© Αντρέας Μαντάς

Ο J.K. κάνει O.D. στην λαϊκή.

Ο Phil Spector, ο Celine, ο Pasolini, η Ulrike Meinhof, διάφορες στριπτιζέζ, ο Fassbinder, ο Genet, ο Fashanu, ναύτες με shellshock, δημιουργούν έναν αδιαπέραστο ισραηλοπαλεστινιακό τοίχο.

Περπατάω με τον Piccoli.
Χέρι με χέρι.
95 χρόνια όρθιος, του λέω.
Ένας από τους ναύτες τραγουδάει:

Grocer Jack
Grocer Jack
Get off your back
Is it true what mummy says
You won’t come back
Oh no, oh no

O Michel, χωρίς να σπάσει τον δεσμό μας, με απόλυτη ψυχραιμία και σπαστά αγγλικά, ανταποδίδει :

The problem, in my opinion, is in our conception of the world. A positive view or a negative one. Greek tragedy was negative, in that it made Man a victim of Fate, as embodied by the Gods, who abandoned him to a hopeless destiny.

That can be justified by the fact that Ulysses had told Penelope to give in and accept the gifts. He didn’t see the suitors as serious threats. He didn’t throw them out, to avoid a scandal. Knowing Penelope to be faithful, he told her to be nice to the suitors. I think that’s when Penelope, who at heart is a simple woman, began to despise him. She stopped loving Ulysses because of his conduct and she told him so. Ulysses then realized too late he’d lost Penelope’s love because he’d been overly cautious. The only way to win her back was to murder the suitors. 

Κ γω εξόριστος στην επικράτεια του θανάτου.
Πέφτω συνέχεια σαν σε slow motion, από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου Prins Hendrik .

Όταν πέσω, το όνομα μου αυτομάτως θα αλλάξει σε Φέηθ.
Και θα μείνω στο πεζοδρόμιο.
Και θα κοιτάζω ασταμάτητα
τα ασταμάτητα φώτα
των φορτηγών
που θα περνούν από το δρόμο.

Μία όαση φρίκης
εν μέσω
μιας
ερήμου ανίας.
Είπε, ο Κάρολος.

Μέχρι να φυτρώσω και τις εφτά χιλιάδες και μία βελανιδιές,
θα δω ισάριθμα όνειρα.Τί υπέροχη κληρονομιά.

Δε συμφωνείτε;

*Ο Αντρέας Μαντάς είναι Ηθοποιός και Καταστασιακός.