© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #35

1    2      3      4    5    6      7   
8        9         
10          11        12     
13      14      15    16       
17            18         
19      20      21    22       
23      24             
  25            26   
27    28        29    30      31     
32            33         

Οριζόντια:

1. Ληθαργικά.
8. Ρεμβασμών αποκούμπι.
9. Συναρπαγμένο εξεπιτούτου.
10. Ξενιτιά στ’ Αναφιώτικα.
12. Ημιμόνιμο μανικιούρ.
13. Δεκάλφα ντάλα παρτέρι.
14. Λιμοκοντόρου.
15. Κατ’ ελάχιστον τι.
17. Λιγωτικά δω-μετά.
18. Ντούκου καντάδας.
19. Νότα.
20. Αυθωρεί τ’ αυτόπτη.
22. Μαδώ καμίλλους.
23. Κορινθιάζουσα πρόθεση.
24. Τρίζοντες της θωριάς.
25. Το κροκοδείλιο δάκρυ.
27. Καρκινικό σεξτέτο.
29. Ζωντόβολο.
32. Απτέρου μάρμαρο.
33. Διαδικαστικό σομπρέρο.

Κάθετα:

1. Στιχοπλεκτική κλακέτα.
2. Χορικό άσμα.
3. Ταξιδιωτική ουτοπία.
4. Αφροδίσιο.
5. Εννόησα.
6. Έναρθροι πληθυσμοί.
7. Ριστάρ(λε)τ.
11. Όμορφα δημώδη.
12. Λάτρα με το κανάτι.
16. Πήχης σπογγαλιέων.
21. Μέλι-γαλαξίες παστεριωμένοι.
25. Εξελικτικής παραφιλολογίας.
26. Γράμματα ρέστα.
28. Ομοιωματικοί λευκοπλάστες.
30. Δέλτα εξ ευωνύμων.
31. Άπαικτες λύρες.