© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #34

1    2    3    4    5    6      7    8    9   
10              11       
  12        13         
14            15       
  16      17        18   
19    20    21    22            23   
24      25            26     
27          28      29       
30        31    32       
33                   

Οριζόντια:

1. Τέως νύμφη.
10. Μιας μαγνάδι, έξω καρδιά.
11. Κόλπο γκρόσο μόντο.
12. Καλολογική ντελικατέσεν.
13. Θερμαλιστική γρανίτα.
14. Περιβάλλον.
15. Ακαδημαϊκό τέταρτο.
16. Άρχοντ’ αρχόμενα από άμβωνος.
17. Ζώδιον.
19. Κυκλώπεια τύχη αδιόρατα.
21. Επιβατικά περιβραχιόνια.
24. Πελαργοί της πεπατημένης.
26. Ου ονομαστική.
27. Τοπιογραφικό μόκο.
28. Επικοινωνιακή περατσάδα.
30. Τρίγραμμα για ποστάλια.
32. Πρόθεση.
33. Λαχειοφόρος των μεγεθών.

Κάθετα:

1. Το μανάρι της κορδελιάστρας.
2. Άλλα νώτα.
3. Πεταρίζει μπλαζέ.
4. Ούτε φώλι ούτε προσφώλι.
5. Κίρκης μέγαρο.
6. Κατατοπιστικό.
7. Σκορπ’ απ’ όστρακα ιλουστρασιόν.
8. Απαντητικό μπεκ.
9. Ρηματικό παραμυθατζή.
13. Ηχάδιο βύθου ανεπάφων.
17. Αποτελεσματικό παπιέ.
18. Έρμαια.
20. Τρώγονται ενίοτε.
22. Κουκουρούκου παπάκι.
23. Κροκί χλομών της γλαυκοκουκκίδας.
25. Στο μουράγιο παντί παρότι.
29. Πρόθεση με απόστροφο.
31. Δύο όμοια.