© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #21

1    2    3    4    5    6    7    8      9   
10                   
11        12         
13      14    15             
16              17     
    18    19           
20        21          22     
  23          24       
25    26      27      28       
29      30             

Οριζόντια:

1. Παντεσπανιόλα.
10. Υπό κρίση.
11. Γράμμα.
12. Χαρακιά στένσιλ.
13. Καλλωπιστικό φυτό.
16. Αμέταλλο.
17. Οπτικό πεδίο.
18. Οδοντοστοιχίες.
20. Δυσδιάκριτος.
22. Αντώνυμια.
23. Επίρρημα επιδόσεων.
24. Κατάληξη εμποροπανήγυρης.
25. Εφόσον.
27. Βρώσιμο ζώου.
29. Το 29 οριζόντια.
30. Ορθογωνισμένο.

Κάθετα:

1. Κουζινικό στραπάτσο.
2. Νεκρή φύση τελάρο.
3. Δίφθογγος.
4. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
5. Μαστορικά πλουμίδια.
6. Το 6 κάθετα.
7. Μεσοπράγμονες.
8. Το λες και ντόμπρα.
9. Ανακυκλώσιμα πιθανόν.
14. Τα κλιπ αρτ ογκρατέν.
15. Δίφθογγος.
17. Μπορεί να λυθεί;
19. Οξεία.
21. Νότα.
24. Τραυμάτων και ιατρείων.
26. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
28. Αντίστροφη δίφθογγος.