© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #19

1    2    3    4    5    6      7      8   
9                 
  10      11    12      13     
  14      15             
16    17    18          19     
20            21    22       
23      24    25    26       
27      28    29    30    31       
32                  33   
34          35           

Οριζόντια:

1. Ραντεβού στο απροχώρητο.
9. Με τουπέ.
10. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
11. Θηλαστικό.
14. Φιαλίδια.
16. Αντίστροφη νότα.
18. Εξαποδός.
19. Δύο όμοια.
20. Άγονο.
21. Αυτόγραφο χαρτογράφου.
23. Δίφθογγος.
24. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
26. Καλύτερα, δε γίνεται.
27. Αισώπεια ανατροφοδότηση.
30. Ερωτηματικό.
32. Σπούδαγμα αποσταγμάτων.
34. Και ο λύτης εδώ και τώρα.
35. Ζωγραφίσματα.

Κάθετα:

1. Βαφή αρχαίων ηθοποιών.
2. Νότα.
3. Συγκολλούμενο.
4. Πονετική εκδραμάτιση.
5. Αλφαβητικά αντίστροφα.
6. Περισσά με περίδεμα.
7. Νόμισμα.
8. Και υποψίες αναφέρονται.
12. Συμπλεκτικό.
13. Γλιστερές.
15. Ασθενικής εκροή.
17. Προς τα πού χωρεσιά.
22. Εξωπλευρικός νικητής.
25. Κοίλο και δεκτικό.
28. Μια στιγμή.
29. Τίτλος ευγενείας.
31. Αναρτημένα της αλεπούς.
33. Δίφθογγος.