© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #16

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
11                     
12      13           
14      15      16         
17        18      19         
20              21     
22                23     
  24        25      26   
27    28        29    30         
31                     

Οριζόντια:

1. Καρεκλοκένταυρος.
 
11. Σφυρακμονικά τερερέμ.
12. Αντίστροφη κατάληξη.
13. Τίτλος.
14. Ρουστίκ προσηγορικό.
16. Κορμοστασιές γαϊτάνι.
17. Αμέθυστα.
 
20. Οι καζούρας.
21. Γράμμα.
22. Πέρασμα κρούστας.
 
24. Αντίστροφο γράμμα.
25. Δακτυλόγριφος.
27. Εντακτός ή ανέντακτος.
30. Γευστικός πολτός.
31. Αξιωματικός Παναγής.

Κάθετα:

1. Γλεντοκόπων τα σουρτουκέματα.
2. Άξεστος.
3. Παρουσιαστικό μόριο.
4. Ελλειπτικό εξηγήσεων.
5. Αμέλωτος.
6. Τρεχαλητό για ρουτίνες.
7. Αντίστροφη νότα.
8. Αποκομίσεις αποκομιδής.
9. Αντίστροφο άρθρο.
10. Φυτική προβιά.
15. Γεωμετρικά ποικιλμένα.
16. Αντίστροφο άρθρο.
18. Απαντά σε μπουκέτα.
19. Συνεπώς.
21. Ξεπλεξούδες.
23. Μουσουργός.
26. Τσιτωτικό ζουμί.
28. Δύο όμοια.
29. Νότα.
30. Αλφαβητικά συνεχόμενα.