© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #15

1      2    3    4    5    6    7    8   
  9                10   
  11          12     
13              14       
  15          16         
  17      18         
19    20      21        22     
23                24     
25        26    27       
28            29         

Οριζόντια:

1. Κλαδορίζωμα τόρσο.
 
9. Διά ψύλλου άλτριες.
11. Γιατροσόφι.
12. Αλφαβητικά αντίστροφα.
13. Τοτοί του τζόγου.
14. Απόλυτη διακινδύνευση.
15. Δροσάτος.
17. Δίφθογγος.
18. Κτητικό.
19. Αλφαβητικά αντίστροφα.
21. Κόρη της Μνημοσύνης.
23. Έπιασε Μάης.
24. Αλφαβητικά αντίστροφα.
25. Αντίστροφη δίφθογγος.
26. Μελάνη άφρη.
28. Αποθηκάριος.
29. Τζίτζικα, σε μιαν άσπρη μέρα.

Κάθετα:

1. Ψυχολογική προσπεκτοθήκη.
2. Τζαμάτου.
3. Εμβήναι δις κοπρίζω κάμηλος.
4. Σκώμματα.
5. Φτωχοδιάβολοι.
6. Βραχέα.
7. Υγρά.
8. Χημικός βγάλτης.
10. Όπου σταθείς.
14. Χλοοτάπητες.
16. Μικρογράφος.
20. Στρουθί τσαχπίνικο.
22. Μετρικό νουβέλ βαγκ.
27. Δίψηφο σύμφωνο