© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #13

1    2      3    4    5    6    7    8    9   
10      11               
12    13            14     
15    16          17       
18    19      20         
21      22    23    24      25     
26        27          28     
29      30             
31      32      33      34   
35            36         

Οριζόντια:

1. Φουρνιά χωρικών.
10. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
11. Σαγή.
12. Χορός.
14. Γράμμα.
16. Απειροπληθωριστικό πινάκιο.
17. Συγκείμενο κινητικής τυποποίησης.
18. Αντίστροφο γράμμα.
20. Κατοικίδιο.
21. Είχε την κουστωδία του.
23. Γράμμα.
25. Πρόθεση.
26. Τζαμάρει με παράκαιρα.
28. Θεαματική αυταπάρνηση.
29. Δύο υγρά.
30. Έγχορδο.
31. Συγγνωστός αναχρονισμός.
33. Νότα.
35. Αξιόλογο δελτάριο.
36. Τενεκές για λιόσπορους.

Κάθετα:

1. Φωνητικός αρραβώνας.
2. Αριθμητικό.
3. Τζάνεμ στον πλανήτη χάπι.
4. Γκαραντί.
5. Μεταλλουργία.
6. Συγκριτική πριμοδότηση.
7. Αντίστροφο γράμμα.
8. Τανυστές.
9. Δεν μασάει.
13. Αντίστροφη νότα.
15. Εναλλακτικές.
17. Προ επωνύμων.
19. Παγανιστών.
20. Τα βάζεις αφού την έφερες.
22. Δεικτικό.
24. Από συρφετό χαζομάρας.
27. Εξεταστικό κέντρο.
32. Αλφαβητικά αντίστροφα.
34. Αντίστροφο γράμμα.