© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #32

1    2    3    4    5      6    7    8    9   
10            11         
12          13      14     
    15             
16    17      18    19      20     
21          22    23       
24              25    26   
  27      28      29       
30    31    32    33         
34                     

Οριζόντια:

1. Ποιοτικές σήραγγες.
10. Γκρέμισμα.
11. Σγουρό.
12. Ποτισιώνα με τουβαέλια.
13. Αλφαβητικά αντίστροφα.
14. Τερψιλαρύγγια δείνωση.
15. Το μειγνύω φύρδην.
16. Ιματιοθήκη.
19. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
20. Άρθρο.
21. Πέτρα σκανδάλου.
23. Δοτική φερ φορζέ.
24. Μαγειρικό ρέον.
25. Πρόθεση.
27. Δίφθογγος.
28. Αμπελόβεργα.
30. Δύο όμοια.
32. Τοπική φλασιά.
34. Γεφυρισμός της μεμιάς μαστροχαλαστής.

Κάθετα:

1. Ανήμερα Μαύρης Παρασκευής.
2. Τοποτηρητεία.
3. Δρομολογημένα.
4. Νοσογόνοι.
5. Δύο όμοια.
6. Αναλύομαι σε λυγμούς.
7. Μόριο.
8. Τεσσάρων περάτων.
9. Υλικό τσιλιαδόρου.
13. Αντιγραφικό ρημάδι.
17. Επιτατικό πρόθημα.
18. Συμπαραδηλωτικά τωόντι.
22. Ομόηχα.
26. Αφ’ εαυτής ομιλία.
28. Διατροφική καραμέλα.
29. Λιποδιαλυτικό σκέπαστρο.
31. Υγρά.
33. Πρόθεση.