© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #31

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
11                     
12               
13      14    15          16     
17      18        19     
20              21    22     
23        24        25     
26              27     
28        29      30       
  31                 

Οριζόντια:

1. Επενδυτής και αυτός.
11. Ξανά μανά στο φανάρι του τροχονόμου.
12. Ματιέρα κομπολόγησης.
13. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
14. Ξυλογλωσσικά.
17. Δίφθογγος.
18. Περισσεύει τίποτε.
19. Αντίστροφο γράμμα.
20. Οφθαλμόλουτρου σταγονίδιο.
23. Πλινθοκεραμικό άναντα.
24. Γαστριμαργική κολεξιόν.
26. Κινητικές στρογγυλοποιήσεις.
27. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
28. Δύο όμοια.
29. Ω, Κακοφωνίξ.
31. Γιωταχί παρτάκια.

Κάθετα:

1. Εν ου παικτοίς.
2. Κοσμητικό διακόσμων.
3. Χλομή παλέτα.
4. Δικανικά πιτσικάτα.
5. Άρθρο.
6. Μπούφος ο γλαυκομάτης.
7. Ξενικό άρθρο.
8. Ανάβαθα.
9. Κατάληξη.
10. Εις κενοταφίων.
15. Συμπαθητικό τέλος.
16. Περιεργαζόμενο.
21. Επιδοσιακό δισκοπότηρο.
22. Διφωνήεν.
25. Χωριό Ποτέμκιν.
29. Χαρμολύπη.
30. Ξενικό άρθρο.