© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #27

1    2    3    4    5    6    7    8      9   
10                   
11          12    13     
14          15      16       
17      18      19        20   
21      22      23      24     
25                26     
27      28             
  29    30             
31            32         

Οριζόντια:

1. Εξ ελ συμπλέγματα.
10. Εγνωσμένων πολιά τραγιάσκα.
11. Το δίζως μη δίζωος.
12. Πολύμπριζο μπιζ.
14. Ορυγμένο.
17. Ατονική προσφώνηση.
18. Αντίστροφη νότα.
19. Τζαζεμένα.
21. Δίφθογγος.
22. Καταπίνει Κρης.
24. Αντίστροφη νότα.
25. Όρος εν ωδίναις.
27. Αλφαβητικά αντίστροφα.
28. Διευκολυντικές πασιέντζες.
29. Επιθεωρησιακά νούμερα.
31. Εύσημο ημίψηλου.
32. Θηλαία και αυτή.

Κάθετα:

1. Εύηχος εν παρόδω.
2. Δώδεκα μεσημεριές.
3. Βιολετής.
4. Πολλά γελασμένο.
5. Οδοντικά.
6. Άρθρα ντε.
7. Αλφαβητικά αντίστροφα.
8. Λογής περιδιαβάσματα.
9. Λογική δράκα.
13. Απόκεντρα ένθα.
15. Συμπαρομαρτούν.
16. Οφθαλμοφανή νάσου τα.
20. Παρακολουθηματική διακράτηση.
23. Και τίκι-τάκα τήκεται.
26. Ανακάλυψη του Κολόμβου.
29. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
30. Νότα.