© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #23

1    2    3    4    5      6    7    8    9   
10            11         
  12      13           
14          15      16     
    17      18        19   
20        21        22     
  23        24      25       
26    27    28             
29      30          31     
  32                 

Οριζόντια:

1. Φέρον ανάγλυφο.
10. Του συρμού.
11. Πηγαίνει να δει αν έρχεται.
12. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
13. Αστεακή αθέτηση.
14. Γραμμικό αλληθώρισμα.
16. Γράμμα.
17. Επίνειο της Στερεάς.
20. Μπρίκια και καρυδότσουφλα.
22. Αρκτικολεξική μπόσα νόβα.
23. Τυραγνίσματα.
26. Συμπλεκτική αναποδιά.
28. Συνηθίζει η δευτέρα.
29. Αλωμένα τείχη.
31. Δύο όμοια.
32. Κεφαλές κοπιράιτ.

Κάθετα:

1. Θεαματική τετάρτη.
2. Υγρά.
3. Μυθικός κυνηγός.
4. Διπλό ξομπλιάζει.
5. Το 24 κάθετα.
6. Και αδαμάντινο αναφέρεται.
7. Κόκκαλο.
8. Οι κείθε χρόνου.
9. Εκπτωτικό διπλάρι.
13. Πρόθεση.
15. Παροξύνω.
18. Φωσφορικά ασπάλακα.
19. Ψευδόφιλος στον ορίζοντα.
21. Νόσος.
24. Το 5 κάθετα.
25. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
27. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
30. Αριθμητικό.
31. Βραχέα.