© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #25

1    2    3    4    5    6    7      8     
9                 
  10      11      12       
13    14        15      16     
17            18        19   
  20        21         
22                23     
      24    25       
26      27      28    29       
  30          31       

Οριζόντια:

1. Σιλουέτες.
9. Πλάτος η βάσανος.
10. Μπανανόφλουδα.
11. Υποκατώτατο.
13. Ψοφοδεής.
16. Ομόηχα
17. Πολυκαιρισμένη φράση.
18. Ασκεπής τραβέρσα.
20. Ολίγον ασύλληπτοι.
22. Προπίθηκος του Λετς Ντανς.
23. Άρθρο.
24. Παραδοσιακά νόστιμο.
26. Βαρομετρικοί φθόγγοι.
27. Χοροστάσιο.
29. Πρόθεση.
30. Ρετροσπεκτίβα.
31. Πάρε-πάρε-δώσαντες.

Κάθετα:

1. Φλουταρισμένη ηλιοφάνεια.
2. Δύο όμοια.
3. Μέρα για τάλε-κουάλε.
4. Αρκαδική επιβίωση.
5. Αντίστροφο άρθρο.
6. Ποδαρικό διάστημα.
7. Ίσα και όμοια.
8. Χρώμα.
12. Καρύκευμα.
14. Υγρά.
15. Φασαμαίν θεωρείων.
18. Ποσόστωση.
19. Αυτόθι πρόοδοι.
21. Τζιζ.
23. Και ψύχραιμος.
25. Κομμωτική άποψη.
27. Γράμμα.
28. Πρόθημα.