© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #24

1    2    3    4    5    6    7      8    9   
10                11     
12          13       
14          15      16     
17        18    19      20       
21      22      23     
24      25      26            27   
  28        29       
30    31          32    33         
34                35     

Οριζόντια:

1. Καθημερινό αποφόρι.
10. Πραμάτεια κοψοχρονιά.
11. Αντίστροφη δίφθογγος.
12. Αποδιαφώτισμα του μποζονίου του οσιομάρτυρος.
13. Νέοι συνοδηγοί.
14. Χωνευτικές αναμασήσεις.
16. Πατημένα τριάντα.
17. Γύρισε μονάκριβη.
18. Ένα γάλα.
21. Σύνδεσμος.
23. Δύο όμοια.
24. Μια οψέποτε νοματαίων.
28. Ινδιάνικο χαμόγελο.
29. Μονάδα μέτρησης.
30. Θερμιδικό νευρόσπαστο.
34. Χρονοκαθυστέρηση.
35. Άφες βουρ.

Κάθετα:

1. Βροντά, χιμά κι αφαλοκόπτει.
2. Τεστοστερινικό στυλιζάρισμα.
3. Φυσικοί ευφημισμοί.
4. Σκοινί κορδόνι.
5. Δύο όμοια.
6. Δίφθογγος.
7. Χειρωνακτικές προεργασίες.
8. Τεσσαρεσκαίδεκα.
9. Φωνασκίες.
15. Αριθμητικό.
16. Τεφροδόχος κύστη.
19. Πρώτο βινύλ.
20. Υφαντό.
22. Λεπταίσθητος.
25. Ζαλιστική απορροή.
26. Εξάφατσο.
27. Ονομαστό το φράγμα του.
31. Δύο στα τρίτα.
32. Αντίστροφή πρόθεση.
33. Αλφαβητικά συνεχόμενα.