© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #20

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
11                     
12              13     
14        15    16        17   
18          19      20     
21        22         
23      24    25      26      27     
  28            29     
30              31       
  32          33       

Οριζόντια:

1. Αβάντα βίντσι.
11. Τρέχων δημοτολόγος.
12. Επιπλέκω.
13. Αντίστροφο άρθρο.
14. Συμφωνητικό.
15. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
18. Εριστικός.
20. Συμπλεκτικό.
21. Δύο όμοια.
22. Μονοκοπανιά.
23. Επιθέματα.
27. Νότα.
28. Ντελίβερι μπάτλερ.
29. Αντιρρητικό.
30. Δυσφορίες.
31. Ένα κλείδωμα.
32. Πιξελική μοργκάνα.
33. Ποπ απίδι.

Κάθετα:

1. Επί πραγματικών περιστατικών.
2. Εμβόλιμος.
3. Χρώμα.
4. Μια πάνω βόλτα.
5. Ξενική άρνηση.
6. Ανομοιωτικό.
7. Νότα.
8. Αλλοτροπική μορφή.
9. Γλωσσολογικό πασαπόρτι.
10. Σε θέση οφσάιντ.
16. Βιβλικός προ βυθών.
17. Ειδοποιητικά σκέρτσα.
19. Φυράματα.
24. Κάθυγρος κονιορτός.
25. Φαρδουλές αμφιέσεις.
26. Καλαισθητική κουνουπιέρα.
31. Αλφαβητικά συνεχόμενα.