© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #18

1    2      3        4    5    6    7   
8        9         
10      11      12        13     
      14    15       
16    17      18             
19            20      21   
  22      23    24       
25    26        27      28       
29            30      31     
32            33       

Οριζόντια:

1. Αμούστακος γαλαρίας.
 
8. Αντίστροφο άρθρο.
9. Νεροσυρμή.
10. Λουλουδού.
13. Αντίστροφη νότα.
14. Και κομπόστα.
16. Αντίκρυ βλέμμα.
19. Παστρικοχέρα κάκη του κεφαλικού γελαστή.
20. Στα σέα.
22. Γράμμα.
24. Πρόθεση.
25. Έλασμα με λαβή.
29. Γιος της Νύχτας.
30. Κεράτινη απόφυση.
32. Βολική χειράμαξα.
33. Σκακιστικός όρος.

Κάθετα:

1. Προσαρμογή φακού.
2. Των πέρα βρέχει άεργα.
3. Τηλεοπτικό κανάλι.
4. Αδιάδικες δίκες.
5. Νότα.
6. Ξυσμένες ξύστρες.
7. Αίθουσα.
11. Τζαρτζάρω.
12. Βάβω.
15. Τοπικά εμπριμέ.
17. Νότα.
18. Σκορποχέρης.
21. Παραδοξολογική φέξη.
23. Αποδοκιμασίας.
26. Εμπορική διάκριση.
27. Αναφορικό.
28. Ξενικό άρθρο.
31. Αρχικά παραδείγματος.