© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #14

1    2    3    4    5    6      7    8     
9              10     
11              12      13   
14      15      16    17     
  18        19           
20                21     
      22         
23    24      25      26      27     
28                29     
30      31      32       

Οριζόντια:

1. Αερολόγος.
9. Ευρετικό πλατς.
10. Στερητικό ενίοτε.
11. Κατά παραδοχή θεμελίου λίθου.
12. Νότα.
14. Ερωτηματικό.
15. Δύο όμοια.
17. Αριθμητικό.
18. Με γενικές αμφιδεξιότητες.
20. Υπερδιεγερμένα.
21. Θέμα για πικολοσσαίο.
22. Αντικατοπτρισμός πτώσης.
23. Νεγκλιζέ.
27. Αντίστροφο άρθρο.
28. Χάραξε διάρκεια.
30. Ομόηχα.
31. Τάχα παραφασάδα.
32. Νησί.

Κάθετα:

1. Στέρεοι σαράουντ.
2. Από σύνθεση με το 24 κάθετα.
3. Έτσι λένε πάντα.
4. Σκαρταδούρα βιβλιοθηκών.
5. Εξαρτίσεις.
6. Ετησία.
7. Μονόπρακτο εκπλήρωσης.
8. Και δικαστική αναφέρεται.
13. Σοφέρ αναστενάρηδων.
16. Άμοιροι εκβιασμών.
18. Αναγωγή περιθωρίων.
19. Αριθμητικό.
24. Από σύνθεση με το 2 κάθετα.
25. Τιμητικές ταπετσαρίες.
26. Ταχυδρομικός σαρδανάπαλος.
29. Νότα.