© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #10

1    2    3    4    5    6    7      8    9   
10                11     
12        13      14       
15        16           
17      18             
19            20      21   
22      23      24      25     
26      27      28    29       
30      31      32    33         
34                35     

Οριζόντια:

1. Χρόνος-πόμολα εκδηλώσεων.
10. Μεζές σβουριχτός.
11. Οδοντικά.
12. Ακόμη λιγότερα.
13. Σκεβρές.
15. Σοκολατιά.
16. Μουσειακό είδος.
17. Αντίστροφο άρθρο.
18. Δενδρόφυτο.
19. Μίνιμουμ.
20. Αμίλητο νερό.
22. Σύντμηση αυθεντίας.
23. Άρθρο.
24. Επιφώνηση.
26. Ανακυκλικό συμπέρασμα.
27. Κολλυβόγραμμα υαλόηλος.
29. Ανακύκληση συμπεράσματος.
30. Αριθμητικό.
32. Ευνοϊκό.
34. Σπορικό ανοιχτήρι.
35. Ευχετικό.

Κάθετα:

1. Καρύκευμα.
2. Ψαροπαιδικός κλονισμός.
3. Ξενικό άρθρο.
4. Καρτ καρτέρι.
5. Γράμμα.
6. Αυτοσχεδιαστικός βαστάζος.
7. Κουρδίζω μάντισσα.
8. Μύστη φαντασιοκόπημα.
9. Κατάληξη ντοπιολαλιάς.
14. Θαμιστικές κλίκες.
16. Της ελίτ επιδορπίων.
18. Αμφαλλάξ.
21. Ταξιθετική κάσα.
25. Εμπειροτέχνισσα.
28. Τυμπανικό κλισέ.
31. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
33. Δύο όμοια.