© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #7
1    2    3    4    5    6        7    8   
9              10     
11            12         
13        14      15     
16          17        18     
19      20        21       
22      23      24         
25        26      27         
  28              29     
30          31         

Οριζόντια:

1. Ποντισμένες.
9. Μέγας αφροασιακός.
10. Συντομία πλήθους.
11. Λιανοτράγουδα.
12. Εξαιρετικό.
13. Πρόθεση με απόστροφο.
14. Γράμμα.
15. Αλφαβητικό πίσω μπρος.
16. Κολυμβητικά μπουρλέσκ.
18. Αντίστροφο άρθρο.
19. Συγκαταβατικό.
20. Κρεοφάγου.
21. Τηλεφωνική προϋπάντηση.
22. Προστακτική εθνεγέρτη.
24. Βαθμολόγηση.
25. Μπόμπιρες με στολή.
28. Αποτέλεσμα πράξης.
30. Σώες.
31. Αρματούρα.

Κάθετα:

1. Εν οίκω παρατρεχάμενη.
2. Ωσαύτως συντηρούμενα.
3. Απολεξικοποιημένος καλαμαράς.
4. Σηματοδότης.
5. Απηνές σαβουάρ βιβέρ.
6. Δύο όμοια.
7. Από μακρού εις μακράν.
8. Ίδρυμα νοσοκομίας.
12. Ερωτητικός πωρόλιθος.
14. Αρχαίο πράμα.
17. Κωδίκελλος πολιτισμικής μνήμης.
21. Πυρίμαχο.
23. Συχαρίκια.
24. Εγγύς.
26. Κάποιος.
27. Συγκεκομμένο προσηγορικό.
29. Γράμμα.