© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #6
1    2    3    4    5    6      7    8    9   
10              11       
12              13     
14      15          16    17     
18      19      20           
21        22    23         
24            25       
    26        27    28   
29    30      31            32   
33            34       

Οριζόντια:

1. Επιτετραμμένες.
10. Δεκατετράστιχα.
11. Ιδιάζω μυρωδικά.
12. Υπόσκληρα.
14. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
15. Μακιγιάζ φιλοσοφικού οφθαλμού.
18. Δηλωτικό μόχθου.
20. Πορτοκαλορόζ.
21. Εορταστική κλάρα.
23. Χειροπρακτικό χαρτί.
24. Στήλη στιλάτων.
26. Ιεροτελεστής.
29. Ειδησεογραφική αναγνώριση.
31. Χειραφετική χειραψία.
33. Θερμική πηγή.
34. Πρόθεση.

Κάθετα:

1. Άρτυμα.
2. Πολλά βαρύς τετράγωνο.
3. Νηματοειδής σχηματισμός.
4. Μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
5. Χρονοϋποθετικό.
6. Διπρόσωπος ο πυλών.
7. Αντίστροφο άρθρο.
8. Αλφαβητικά συνεχόμενα.
9. Οχετοί.
13. Γαργαλιστικά υγρά.
16. Επίρρημα.
17. Γαρνίρισμα.
19. Φυτική δέστρα.
22. Άπατα για φτιαγμένους.
25. Περιοδική ταλάντωση.
27. Ερευνητική παραγγελία.
28. Βιοτική κλήρωση.
30. Δύο όμοια.
32. Δίγραμμα ακριβείας.