© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #9
1      2    3    4    5    6    7    8    9   
  10                 
11    12          13       
14          15           
16          17       
18            19    20       
21              22     
23      24      25      26    27   
  28        29           
30                31     

Οριζόντια:

1. Παρετυμολογικά, στούρνος κατά το ήττον.
10. Μοντέλο μοναδικής υποδήσεως.
11. Ευαρίθμων τοιούτο.
13. Κοκόρι καβαλαρίας.
14. Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
15. Ψαρονέφρι.
16. Ρευστά πλαστικής.
18. Σιμιγδαλένιο.
20. Επεισοδιακή ζελατίνα.
21. Ευοί μ’ αστραγάλους.
23. Γράμμα.
24. Σκωρία καραβανά.
25. Λεπτό απότμημα.
28. Εύηχο και βραχύ.
30. Τσεπώνει τ’ αδειαστικά.
31. Το 5 κάθετα.

Κάθετα:

1. Καλλιτεχνία.
2. Νήσος Ειρηνικού.
3. Τοποθεσία της Αττικής.
4. Αδιάκοπα.
5. Το 31 οριζόντια.
6. Απερίφραστα τσου.
7. Διακοίνωση.
8. Και άξονας αναφέρεται.
9. Νότα.
12. Κηπουρική κοντυλιά.
17. Για σμιγμένα.
19. Κατάληξη.
20. Σαν να μα δεν.
22. Εν καμίνω.
26. Λίστα να σαλαγάει.
27. Ανά τον ποταμόν πλέει.
28. Εταιρικά αρχικά.
29. Αιθεροβάμον.