© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #2
1    2    3    4    5      6      7    8   
9              10     
    11    12       
13    14      15    16      17       
18                    19   
20                     
    21        22     
23    24        25       
26      27        28       
29          30           

Οριζόντια:

1. Λιμανότσαρκα.
9. Χρωματιστή κομπίνα.
10. Αριθμητικό.
12. Κατέχω αρχαϊστί.
13. Μαλάμω με τη φούρια σου κρέμα τα κουμπούρια σου.
18. Παράγουσες στιγματώσεις.
20. Ενεργούμενο των παθών.
21. Τα δικά μου.
22. Καλλωπιστικό.
23. Κατάληξη.
25. Αναριθμητικό.
26. Άρθρο.
27. Γυαλάδα βεστιαρίου.
29. Σβέλτος ραψωδιών.
30. Αγαπητικός ή κανάρα.

Κάθετα:

1. Ρήμα οξύμωρων μπαλαδόρων.
2. Λατρευόταν στην Ηλιούπολη.
3. Χαμάμ μανδάμ.
4. Δίφθογγος.
5. Καλυτερότερα.
6. Αριθμητικό.
7. Τυφλοσούρτες.
8. Μάνητα ποταμών.
11. Και καλά αναφέρονται.
12. Ηθολογικής αμειψισποράς.
14. Πρόθεση.
15. Λεκτικό φρένο.
16. Θαυμαστικής απορίας.
17. Εν τούτω πανωλεθρίαμβος.
19. Φίλων εσπερινοί.
24. Ασυνόδευτο άκουσμα.
25. Αγκαζέ κιθαρωδού.
27. Δύο όμοια.
28. Δηλώνει το προφανές.