© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #5
1    2    3    4    5        6    7     
8            9     
10            11    12      13   
14                   
15      16            17     
  18    19             
20    21      22      23       
24          25    26         
    27    28      29     
30                   

Οριζόντια:

1. Αποδιευθύνω.
8. Οροεξάρτηση αιτίων.
9. Γράμμα.
10. Εδώδιμη ρίζα.
14. Με το αυτό μπρούτο-νέτο.
15. Νότα.
16. Αστρικός.
19. Τύπος κιονόκρανων.
20. Διακρίνεται για την ευστροφία της.
23. Σύνδεσμος.
24. Αρωματικό περιούσιο.
26. Παρά τρίχα βυζαντινή.
27. Νησί.
29. Θέατρο της Ανατολής.
30. Επινοώ συναισθηματικά.

Κάθετα:

1. Γυροβολιές.
2. Σωματικό απάγκιο.
3. Ανάπαυλα.
4. Τρωάδα.
5. Τεχνητή δίοδος.
6. Υπό πέπλων αυτός.
7. Γράμμα.
11. Μουσικός μεταρρυθμιστής.
12. Φράση διαλογισμού.
13. Ψηφιδωτοί.
17. Εμπειρικά.
18. Πλάνης σκοπιωρός.
21. Στρίφωμα των κλιτών.
22. Αναποδεπίδειξη.
25. Ισορροπητική πλαγιολίσθηση.
26. Θρησκειολογική οδός.
28. Αλφαβητικά συνεχόμενα.