© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #4
1    2      3    4      5    6    7    8   
9      10      11         
12      13      14         
15        16    17           
18                     
19          20       
  21    22    23    24         
  25               
26              27   
  28                 

Οριζόντια:

1. Παλτά κοντόπαχα.
9. Πολύσημη ακροστιχίδα.
10. Παραπραξιακό κλάξον.
11. Πολεμόχαρο διάνυσμα.
12. Τοπωνυμικό προγεφύρωμα.
14. Και αττικό αναφέρεται.
15. Κυνηγού τροφοσυλλέκτη.
17. Εταιρική σερπαντίνα.
18. Εξωφρενικό γήτεμα.
19. Καιρού μονόκερως.
20. Πτολεμαϊκή δεσποινίς.
21. Κάπου μοιραία.
24.

Μηδενογονικές προσφορές.

25.

Τετραπληγικός αντίλαλος.

26. Παρεμφατική μορφή.
28. Αθελεργένικα.

Κάθετα:

1. Λόξες.
2. Εκστατικό περιέκτη.
3. Αποκλειστική βελτιστοβελτίωση.
4. Πόστερ μπλουζάκι.
5. Στυγερά.
6. Σωφρονιστικό καζάνι.
7. Προσφιλής και με σεμεδάκι.
8. Γνωριμία μετ’ επαίνων.
13. Επαναστάτημα του 18ου αιώνα.
16. Εφιδρωτική κατάστημα.
17. Υπεργολαβική μομία.
22. Ο θες δε θες.
23. Εν αμηχανία.
24. Μια πρώην.
27. Λάμπει και δεν είναι χρυσός.