© Μ ο ν ό κ λ

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #1

1    2    3    4    5        6    7   
8            9      10   
11        12    13       
  14    15        16      17   
18    19              20    21   
22          23      24       
25      26    27    28         
29      30        31       
    32    33    34       
35        36             

Οριζόντια:

1. Διαπρέπει στις τζιριντζάντζουλες.
8. Φόντο στο βαρυχείμωνο.
9. Περνάς φάση.
11. Χρώμα εξ ουρανού.
12. Αλφαβητικά αντίστροφα.
14. Ρήμα κορδωτικόν.
18. Ζήτα να δεις έπιπλα.
20. Αριθμητικό.
22. Αδιάφανο γυαλικό.
23. Πληγή πτερόεσσα.
25. Αλφαβητικά αντίστροφα.
26. Γραμματικό ασσόδυο.
28. Ρήμα για γνωστικούς.
29. Φιγούρες πολυτελείας.
31. Φερώνυμος έλεγχος.
32. Ύπατος βραχυσώμων.
35. Αρίφνητο πάντοτε.
36. Κατοπινός.

Κάθετα:

1. Κάματοι υφηλίου.
2. Τροπικό.
3. Αλαφρά λυγερή.
4. Στέκι οργάνων.
5. Εφαρμοστική επιτυχία.
6. Έγχορδο.
7. Αντωνυμικό.
10. Μονοσύλλαβη γκρίνια.
13. Ρύπος.
15. Φυσικό φωτορυθμικό.
16. Θερινής γκαρνταρόμπας.
17. Αιγυπτιώτισσα.
19. Απολαβή παλάμης.
21. Ζιζανιοκτόνες.
24. Βλητικοί ορμαθοί.
27. Μοδιστρικό καρούμπαλο.
30. Ξυρός της γης.
33. Δίφθογγος.
34. Αλφαβητικά συνεχόμενα.