Αντρέας Μαντάς | Rip It Up #2

© Αντρέας Μαντάς

Ο καθρέφτης της αρχαιότητας πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζεται η σύγχρονη συνείδηση και μαζί της όλοι εμείς που αποζητούμε το άπειρο έχει γίνει χίλια κομμάτια.

Μ’ αυτά τα θραύσματα λειτουργούμε.

Πάμπολλα κλισέ και κοινοτοπίες.

Άπειρα κάγκελα, φράχτες, συρματοπλέγματα. Δεν θα μπορέσουν όμως να χωρίσουν τους εραστές από την οθόνη της ζωής.

Οι σιωπές δεν είναι νεκρές, κύριοι!
Έχουν όγκο.

Μιλήσαμε για τον δισταγμό.
Μιλήσαμε για την ακινησία.
Μιλήσαμε για την δυσπιστία.

Nohow ON

Εγώ ο Ραγκόζιν και εσύ ο Μίσκιν. Σ’ αυτό το τεράστιο τραπέζι. Όλοι οι άλλοι άφωνοι.
Σύμβολα καταστροφής.

Είσαι βασιλιάς. Είσαι βασίλισσα. Πάρε τον δικό σου δρόμο. Η ανταμοιβή βρίσκεται μέσα σου. Δεν είναι πιο ωραία τώρα;

Στο Μοντέρκι θα γίνουν όλα.
Το ονειρεύομαι μέρες τώρα. Αυτό το μέρος κατάντησε σαν λεύκωμα οικογενειακό.

Οι άφωνοι να φύγουν αμέσως από την σκηνή παρακαλώ.

Θα μείνουμε εμείς. Χωρίς το τραπέζι.
Μη φοβηθείς. Η πλάτη τους δεν θα εκπέμψει απειλή.

Η αποστολή αυτή είναι αποφασισμένη στον εγκέφαλο μου.

Αν θες να ανεβάσεις την αξία της ζωής, η εικόνα της πραγματικότητας μπορεί άφοβα να περάσει από ένα φίλτρο υποκειμενικών ιδεών, μέσα από την δική μας νοοτροπία, της οποίας οδηγός είναι η αγάπη.

Θα είναι η προσπάθεια για το τελειότερο.

Έτσι.

Για

το

Chantrapas.

*Ο Αντρέας Μαντάς είναι Ηθοποιός και Καταστασιακός.